Conferentie Bridge to the Future 2016
thema: Vrouwen en Oorlogsgeweld

De Conferentie Bridge to the Future 2016 ging over Vrouwen en Oorlogsgeweld. Zijn vrouwen meer dan vroeger slachtoffer van geweld door de toename van het aantal burgeroorlogen en ongeregelde, strijdende partijen? Welke rol spelen vrouwen in oorlogssituaties, welke bijdrage leveren zij aan zowel de gevechtsvoering, als in het verzet en het voorkomen dan wel beëindigen van geweld, het bereiken van vrede en vrijheid? (foto: Mona van den Berg)

Programma

De Conferentie Bridge to the Future 2016 werd gehouden in de Eusebiuskerk, na de brug het meest aansprekende symbool van de Slag om Arnhem, op vrijdagmiddag 16 september.

Prof. dr. Mirjam van Reisen leidde het thema van de conferentie in.
Heikelien Verrijn Stuart ging in gesprek met:
- Hebe Kohlbrugge en Marjan Schwegman, over vrouwen en verzet;
- Alexa ter Horst, en Brenda Stoter, over geweld tegen vrouwen;
- Mona van den Berg beelden van getraumatiseerde slachtoffers;
- lt-kol Esmeralda Kleinreesink en lt-kol bd Alwin van den Boogaard, over optreden in conflictgebieden.
Minister Bert Koenders sloot, na een korte speech van zijn Britse ambtgenoot Boris Johnson, het programma af, met een toespraak en een interview over Vrouwen, vrede en veiligheid.

Toespraken, verslagen, foto's en de conferentie op video terugzien

De 11e conferentie terugzien op video ...
Fotoreportage conferentie Mona van den Berg ...
Tekst openingswoord voorzitter Geert Corstens ...
Tekst voordracht Prof. Dr. Mirjam van Reisen ...
Tekst bij foto's presentatie Mona van den Berg ...
Tekst toespraak minister Koenders ...
Verslag van de Conferentie van Veerle Corstens ...
Verslag van de conferentie van Hanneke van Heijster ...

Documentatie en literatuur ...

De Conferentie Bridge to the Future 2016 werd mede mogelijk gemaakt door het vfonds.

Sprekers

Mirjam van Reisen leidde thema conferentie in

Het thema Vrouwen en Oorlogsgeweld werd ingeleid door prof. dr. Mirjam van Reisen, hoogleraar International Social Responsibility aan de Universiteit van Tilburg, een bijzondere leerstoel aan de faculteit Geesteswetenschappen, opgericht door de Marga Klompé Stichting. Zij is daarnaast ook Hoogleraar Computing for Society aan het Leiden Centre for Data Science, Universiteit van Leiden. Ze is oprichter en directeur van Europe External Policy Advisors en secretaris-generaal van Europe External programme with Africa. Van Reisen doet al 25 jaar onderzoek naar mensenhandel onder vluchtelingen. Ze heeft geschreven over de grove mensenrechtenschendingen in Eritrea. Mirjam van Reisen is lid van de Internationale Commissie van Eritrese vluchtelingen en het Coördinatiecomité van Social Watch. Meer lezen ...

Heikelien Verrijn Stuart (gespreksleider)

Over de verschillende aspecten van het thema ging Heikelien Verrijn Stuart (1950) in gesprek met een reeks (ervarings)deskundigen. Ze is journaliste, rechtsfilosoof en schrijver over strafrecht en internationaal humanitair recht. Zij volgde het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag en de ontwikkelingen bij het Internationaal Strafhof voor NOS Radio en televisie, NOVA, BBC en VRT. Heikelien Verrijn Stuart was tot voor kort vice-voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en is nu lid van de commissie Mensenrechten van die Raad. Zij is onder meer lid van de Restitutiecommissie Tweede Wereldoorlog en cultuurgoederen en bestuurslid van Stichting Democratie en Media. Zij was eerder ook bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en voorzitter van Movies that Matter. Meer lezen ...

Hebe Kohlbrugge

Hebe Kohlbrugge (1914) was actief als verzetsstrijdster tijdens de Tweede Wereldoorlog en is leek-theoloog. Als religieus en maatschappelijk geëngageerd persoon ging Kohlbrugge 1936 naar Duitsland om zich daar een oordeel te vormen over het opkomend nationaalsocialisme. In Berlijn raakte ze betrokken bij de 'Bekennende Kirche'. Omdat dit de Duitsers niet welgevallig was, werd ze gearresteerd en ontsnapte ternauwernood aan opsluiting in Ravensbrück. In 1939 ging ze in Bazel theologie studeren bij Karl Barth. Toen de oorlog uitbrak kon ze haar studie niet afmaken en keerde terug naar Nederland. Ze raakte betrokken bij het verzet en wist microfilms met door het verzet verzamelde informatie van Nederland naar Zwitserland te krijgen. Uiteindelijk werd ze in 1944 gearresteerd en getransporteerd naar het concentratiekamp Ravensbrück waar ze onder erbarmelijke omstandigheden wist te overleven. In 1947 werd haar gevraagd om bij te dragen aan het verminderen van de haatgevoelens tussen Nederland en Duitsland. Al snel richtte ze zich vooral op de kerken in Oost-Europa, eerst in Oost-Duitsland en later ook in andere landen in Oost-Europa. (Documentaire Het zal je maar gebeuren, EO, 2009). Lees meer...

Marjan Schwegman

Prof. dr. Marjan Schwegman (1951) was tot februari 2016 directeur van het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Bij haar afscheid sprak zij de rede ‘De wapens van het verzet’ uit. Zij is hoogleraar Politiek en Cultuur in de lange twintigste eeuw aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Eerder was Schwegman directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut Rome en werkzaam aan de Universiteiten van Amsterdam, Leiden en Maastricht. In Utrecht was zij eerder ook bijzonder hoogleraar Vrouwengeschiedenis. Schwegman “heeft altijd oog gehad voor de rol van de ‘vechtende’ vrouw”, aldus de Volkskrant. Zij publiceerde in 1980 Het stille verzet. Vrouwen in illegale organisaties, Nederland 1940-1945. De thematiek van vrouwen, heldendom, oorlogvoering en gender loopt als een rode draad door haar oeuvre.

Alexa ter Horst

Alexa ter Horst (1977) is als arts voor Artsen zonder Grenzen uitgezonden geweest naar Pakistan, Tsjaad, Sri Lanka, Congo, Liberia en Centraal Afrikaanse Republiek. Ze was al tropenarts en heeft onlangs ook de huisartsenopleiding afgerond. Alexa is de kleindochter van Kate ter Horst, de Engel van Arnhem, die tijdens de Slag om Arnhem 300 gewonde Britse militairen opving en verzorgde in haar huis, de pastorie naast het Oude Kerkje in Oosterbeek. Ze is een nichtje van Sophie Lambrechtsen – ter Horst, dochter van Kate ter Horst en de oprichtster van onze stichting. Meer lezen ...

Brenda Stoter

Brenda Stoter (1984) is een Nederlandse sociologe en journaliste die sinds 2010 reist naar Egypte, Jordanië en Syrië en de Koerden in Irak en Turkije bezocht. Ze schrijft veel over vrouwen, kinderen, en huiselijk en seksueel geweld. Haar artikelen zijn gepubliceerd door Al Monitor en Al Jazeera, evenals in Nederlandse en Belgische kranten en tijdschriften, waaronder Algemeen Dagblad, De Tijd, MO*, NRC Next, Het Parool, Joop.nl en De Groene Amsterdammer. Ze behaalde master-diploma's sociologie alsmede media en journalistiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Haar eerste scriptie ging over de oorlog in Irak. Meer lezen ...

Mona van den Berg

Mona van den Berg (1968) is freelance fotografe voor media (o.a. Trouw, Vrij Nederland, het Parool, Al Jazeera en de Volkskrant) en werkt daarnaast voor veel non-gouvernementele organisaties zoals Warchild, KWF, Aidsfonds, Vluchtelingenwerk, Vereniging Nederlandse Gehandicaptenzorg. Ze werkt onder meer samen met journaliste Renate van der Zee. Mona van den Berg volgde een HBO-opleiding sociaal werk, studeerde rechten (internationaal recht en mensenrechten) en deed vervolgens de Foto Academie in Amsterdam. Haar stijl van fotografie is herkenbaar: rauw en werkelijkheidsgetrouw. Ze is een maatschappelijk betrokken en sociaal bewogen fotograaf. Ze wil graag thema's in beeld brengen die haar aan het hart gaan. Zo heeft ze Syrische vluchtelingen gefotografeerd, zowel in ons eigen land als in buitenlandse vluchtelingenkampen. Haar foto’s waren eerder dit jaar te zien in de expositie 5 jaar oorlog in Syrië in het Humanity House in Den Haag.

Esmeralda Kleinreesink

Esmeralda Kleinreesink (1973) is luitenant-kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht en universitair docent aan de Nederlandse Defensie Academie. Eerder was ze plaatsvervangend chef kabinet van de Commandant der Strijdkrachten, hoofd luchttransport van de NAVO en accountmanager defensie research & development. Zij onderzocht voor haar proefschrift On Militairy Memoirs de memoires van naar Afghanistan uitgezonden militairen en die blijken opvallend genoeg vaak positief van toon. Zelf schreef ze in 2012 'Officier in Afghanistan' een militaire autobiografie over haar werk in Afghanistan. Kleinreesink promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift 'On Military Memoirs'.

Alwin van den Boogaard

Luitenant-kolonel bd Alwin van den Boogaard (1955) ging in 1974 in het leger. Hij werkte bij diverse militaire medische diensten, was onder meer militaire waarnemer van de VN in Angola (UNAVEM) tijdens de verkiezingen in 1992. In 1996 was hij Executive Officer bij de Medische IFOR-missie in Bosnië. Gedurende de periode 1999-2001 trad hij tijdens humanitaire missies op als bevelhebber van een Ramp Assistance Response Team in het Caribisch gebied. Na een missie in Irak werd hem in 2004 gevraagd deel te nemen aan de VN-missie in Burundi (ONUB). Daar zou hij na een korte onderbreking in 2006 tot 2014 blijven. Hij was strategisch adviseur van de Burundese Minister van Defensie en hij leidde Peace-Buildings projecten, onder meer gericht op het gedrag van de National Defence Force, door opleidingen in mensenrechten, gender, leiderschap en discipline. Van den Boogaard benadrukt de rol die vrouwen vervullen als aanjager van het vredesproces, een functie die overeind blijft in de post-conflictfase. Zijn boodschap is ook dat de post-conflictfase voor vrouwen en meisjes niet het einde is van de misere, maar dat er vaak een stijging is van huiselijk en sexueel geweld. Een conflict is met een vredesverdrag niet opgelost. Vredesprocessen zijn maatschappelijke processen die tijd kosten.

Bert Koenders

Bert Koenders, (Arnhem, 1958) is sinds 2014 minister van Buitenlandse Zaken. Hij studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de VU in Amsterdam en volgde nadien Master-opleidingen in Bologna en Washington. Na zijn studie was Koenders werkzaam als beleidsmedewerker van de PvdA-Tweede Kamerfractie, als politiek adviseur van de Verenigde Naties in zuidelijk Afrika en als medewerker van de Europese Commissie. In 1997 kwam hij tussentijds in de Tweede Kamer. Hij was onder meer woordvoerder bij de debatten over de militaire missies in Irak en Afghanistan en lid van de enquêtecommissie Srebrenica. In 2007 verliet Koenders de Kamer om minister voor Ontwikkelingssamenwerking te worden. In augustus 2011 werd Koenders speciaal vertegenwoordiger in Ivoorkust van secretaris-generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties. Op 17 mei 2013 werd Koenders door Ban benoemd tot hoofd van de VN-vredesmacht in Mali, MINUSMA. Deze volgde per 1 juli dat jaar de internationale troepenmacht op die er als reactie op de Malinese burgeroorlog was gestationeerd. In oktober 2014 volgde Koenders Frans Timmermans op als minister van Buitenlandse zaken.

Documentatie en literatuur

Serie Vrouwen in oorlogstijd , Omroep Gelderland/Omroep Max, 2010
De oorlog heeft geen vrouwengezicht, Svetlana Alexievich, 1985, herzien in 2002
Sekse en oorlog, jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 1995
101 vrouwen en de oorlog, Els Kloek (ea), 2016
De wapens van het verzet, Marjan Schwegman, 2016
Biografie Jacoba van Tongeren, Paul van Tongeren, 2015
Twee Maal Twee Is Vijf, getuigen in Oost en West, Hebe Kohlbrugge, autobiografie, 2002
Het zal je maar gebeuren, documentaire over Hebe Kohlbrugge, EO, 2009
Noodhospitaal de Tafelberg, Dagboek Anje van Maanen, 17-25 september 1944, 2015
De verbeelding van Marga Klompé, Perspectieven op de toekomst. Erik Borgman en Mirjam van Reisen (red.), 2012
Women's leadership in peace building: Conflict, Community and Care, Edited by Mirjam van Reisen
Officier in Afghanistan, Esmeralda Kleinreesink, 2012
On Militairy Memoirs, proefschrift Esmeralda Kleinreesink, 2012
The silent grief of the Yezidi women en andere artikelen van Brenda Stoter
Kamerbrief Vrouwen, vrede en veiligheid, ministers Koenders en Ploumen, maart 2016
Fighting the Silence, documentaire film van Ilse van Velzen/Femke van Velzen, 2007
Dit is wat ik doe, Fotograferen in tijden van liefde en oorlog, Lynsey Addario, 2015
Heldinnen in oorlogstijd geëerd, interview met Geert Corstens in De Gelderlander 28 augustus 2016

Bridge to the Future?

Stichting War Requiem - Bridge to the Future stimuleert bewustwording op het gebied van oorlog, vrede en vrijheid door kunstzinnige initiatieven en gelegenheden voor gedachte-wisseling en meningsvorming.

Agenda

Wilt u onze activiteiten steunen? Maak dan een financiŽle bijdrage over op NL07 RABO 0312 9873 07 t.n.v. Stichting War Requiem (ANBI)

Nieuwsbrief

Wanneer u onderstaande gegevens invult zullen wij u op de hoogte houden van onze activiteiten:


Indien van toepassing:
Ja, ik wil de nieuwsbrief van Stichting War Requiem - Bridge to the Future ontvangen.

Afmelden?

Contact

e-mail: info@bttf.nl