Conferentie Bridge to the Future 2015
thema 'Terugkeer'

Nederland vierde in mei ‘70 jaar bevrijding’. De (geëvacueerde) inwoners van Arnhem en Oosterbeek keerden veelal pas in de zomer van 1945 terug om te trachten het ‘normale leven’ te hervatten. De Conferentie Bridge to the Future belichtte het thema vanuit verschillende invalshoeken en verbond het ook aan de actualiteit. Nog steeds moeten mensen op tal van plaatsen in de wereld oorlogssituaties ontvluchten. Terugkeer is, zo al mogelijk, nogal eens anders dan thuiskomst.

Programma

De Conferentie Bridge to the Future 2015 werd gehouden in de Eusebiuskerk, de plek die na(ast) de brug het meest aansprekende symbool van de Slag om Arnhem werd. De Conferentie vond plaats op vrijdagmiddag 18 september

Programma en sprekers waren:
- Openingsgesprek met Emmy Drop-Menko, die als Joods meisje in Arnhem ondergedoken zat, en Herman Kaiser, burgemeester van Arnhem
- Lezing emeritus-hoogleraar Kees Schuyt, rechtssocioloog
- Gesprek met Geert Mak, auteur en historicus, en Natascha van Weezel, auteur en filmmaker
- Fragment voorstelling De Thuiskomst, De Plaats
Pauze
- Gesprek met luitenant-generaal Mart de Kruif, commandant Landstrijdkrachten
- Gesprek met Sigrid Kaag, speciaal gezant van de VN in Libanon; ze sprak op de conferentie a titre personel.
Informeel samenzijn (tot 18.00 uur)
Gespreksleider is Caroline de Gruyter, NRC-correspondent en columnist.

Zie voor een terugblik de Nieuwsbrief van 25 september 2015 ...
De toespraak van Dr. Mr. Kees Schuyt vindt u hier ...
Foto's van de 10e Conferentie vindt u hier ...
De programmaonderdelen van de 10e conferentie terugzien op video ...

Toen kon je nog ergens naar terugkeren

De mensen die waren geëvacueerd na de Slag om Arnhem konden uiteindelijk weer terugkeren naar een hun plek, vaak leeggeroofd en verwoest, waar ze weer veilig aan een toekomst konden gaan bouwen. Wat als je die plek niet meer hebt? Met Herman Kaiser, burgemeester van Arnhem, werd aan het begin van de Conferentie teruggeblikt op de situatie toen. 

Twee keer teruggekeerd naar Arnhem

Emmy Drop-Menko werd in 1942 als 4-jarig Joods meisje ondergebracht bij een gezin in Arnhem. Haar ouders, broer en zus zaten aanvankelijk ook ergens in Arnhem ondergedoken, later elders, waar ze werden verraden, opgepakt en in 1943 in Sobibor vermoord. Emmy werd na de Slag om Arnhem geëvacueerd en dacht na de oorlog terug te kunnen naar haar pleeggezin waar ze zo gelukkig was geweest. Dat pakte anders uit. Die hereniging volgde jaren later. Als overlevende vertelt mw. Drop-Menko op scholen en Pabo's over wat haar (familie) is overkomen.

Terugkeer en thuiskomst, wat is nog thuis?

Dr. mr. Kees Schuyt leidde op de Conferentie Bridge to the Future het thema 'Terugkeer' in. Als socioloog en rechtskundige heeft hij een brede wetenschappelijk blik; en als columnist van De Volkskrant schreef hij over tal van actuele maatschappelijke vraagstukken. Met acht jaar ervaring in de Vreemdelingenkamer van de Raad van State leerde hij de uiteenlopende motieven en verlangens van gevluchten, ontheemden en asielzoekers indringend kennen. De familie van zijn vrouw woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog in Arnhem en moest na de Slag om Arnhem de stad verlaten.

Geert Mak keert terug op 2e lustrumconferentie

In 2006 sprak Geert Mak op de 1e Conferentie Bridge to the Future. Die was gewijd aan het thema 'Europa', net als zijn indertijd verschenen boek 'In Europa'. In september 2015 keerde hij terug om mee te werken aan de 2e lustrumconferentie, met ditmaal het thema 'Terugkeer'. Zijn oudere broers en zussen zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog in Indië. "Zij lieten zich, na jaren bezetting en Jappenkamp, niets meer wijsmaken. 'Erger dan dood kan toch niet,' zeiden ze, en ze klommen in de hoogste bomen. Het overleven van een ramp maakt een ongekende levenskracht los, die hele families en hele continenten doortrekt, dat kan ik u uit eigen ervaring verzekeren." Aldus Geert Mak in zijn toespraak bij de Dodenherdenking in de Nieuwe Kerk in Amsterdam op 4 mei 2004.

Oma keerde nooit helemaal terug

Al jaren vraagt Natascha van Weezel (1986), kleindochter van holocaust-overlevenden, zich af hoe de wereld van nu nog steeds wordt beïnvloed door de Tweede Wereldoorlog. Ze zocht joden op in Nederland, Amerika en Israël en schreef het boek De derde generatie. Kleinkinderen van de holocaust. En ze maakte de film Elke dag 4 mei, uitgezonden door de NCRVOver de invloed van de verhalen en het lot van hen die wel en die niet terugkeerden op haar leven. Natascha van Weezel vertelde erover op de Conferentie.

Na terugkeer van militaire missie extra oog voor (door)ontwikkeling hier

Militairen die terugkeren van een missie herkennen het beeld van een crisis in Nederland niet. "Wij hebben onze problemen maar leven verhoudingsgewijs in een paradijs. Dankzij de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt in Nederland en in Europa. Na terugkeer uit een crisissituatie elders dringt het besef door van de plicht om die ontwikkeling door te zetten."

Luitenant-generaal Mart de Kruif is commandant van de Landstrijdkrachten. Hij nam deel aan missies naar Bosnië en was commandant van de ISAF-troepen in Afghanistan. Mart de Kruif heeft een liefde voor geschiedenis. "Als je enkel wilt behouden wat je hebt, ga je het kwijtraken. Kijk naar het Romeinse Rijk." Zijn boodschap van het belang van 'doorontwikkelen' is een persoonlijke overtuiging vanuit zijn eigen beleving en opvattingen over vrede en veiligheid. Mart de Kruif woont in Doesburg.

Voor veel vluchtelingen is terugkeer ver weg

De Nederlandse topdiplomate Sigrid Kaag zit als VN-gezant in Libanon in het brandpunt van de internationale vluchtelingenproblematiek. Een kwart van de bevolking daar bestaat uit vluchtelingen, waaronder 300-450.000 Palestijnen, 45.000 Palestijnen uit Syrië en 1,2 mln. Syriërs. Welk perspectief is er voor hen? "De meeste Syriërs hier willen terug. Maar het duurt en duurt. ... Kijk naar de Palestijnen. Die zitten hier al decennia. Ook zij dachten; het is tijdelijk." Aldus Sigrid Kaag in een interview voor de NRC van Caroline de Gruyter.

Wereldwijd zijn er aldus het jaarrapport 2014 van de UNHCR ruim 55 mln. vluchtelingen en ontheemden. De toename was in 2014 hoger dan ooit. Als gevolg van oorlogen, conflicten en vervolging. Van de vluchtelingen keerde in 2014 nog niet één procent terug, minder dan ooit.

Nadat Sigrid Kaag eerder voor met Ministerie van Buitenlandse Zaken en voor Shell werkte is ze sinds 1994 werkzaam geweest voor verschillende VN-organisaties, zoals UNRWA en Unicef. Ze leidde de ontmanteling van chemische wapens in Syrië. Thans is ze speciaal gezant van Ban Ki Moon, secretaris-generaal van de VN. 
Sander van Hoorn sprak Sigrid Kaag voor Nieuwsuur en reisde een werkdag met haar mee door Libanon. Uitzending Nieuwsuur ... 

Caroline de Gruyter gespreksleider

Caroline de Gruyter is sinds 2013 Europa-correspondent van NRC Handelsblad in Wenen. Van 2008 tot 2013 woonde ze in Brussel, waar zij voor de krant de Europese banken- en eurocrisis versloeg. Met haar verhalen uit de Europese hoofdstad, waar ze eerder ook al eens vijf jaar woonde, won zij in 2013 de prestigieuze Anne Vondelingprijs voor politieke verslaggeving.

Sinds haar vertrek uit Nederland in 1994 is Caroline altijd correspondent geweest. Ze heeft behalve in Brussel ook vijf jaar in het Midden-Oosten en vier jaar in Genève gewoond. Zij schreef drie boeken: ‘Het koffiehuis van Mohammed Skaik’ over de Gazastrook (1997), ‘De Europeanen’ over het leven in van Europeanen in Brussel (2007) en ‘Zwitserlevens’(2015), over de clash tussen globalisering en democratie in een klein Zwitsers dorp. Caroline is getrouwd met een diplomaat. 

Terug naar boven ...

Bridge to the Future?

Stichting War Requiem - Bridge to the Future stimuleert bewustwording op het gebied van oorlog, vrede en vrijheid door kunstzinnige initiatieven en gelegenheden voor gedachte-wisseling en meningsvorming.

Agenda

Wilt u onze activiteiten steunen? Maak dan een financiŽle bijdrage over op NL07 RABO 0312 9873 07 t.n.v. Stichting War Requiem (ANBI)

Nieuwsbrief

Wanneer u onderstaande gegevens invult zullen wij u op de hoogte houden van onze activiteiten:


Indien van toepassing:
Ja, ik wil de nieuwsbrief van Stichting War Requiem - Bridge to the Future ontvangen.

Afmelden?

Contact

e-mail: info@bttf.nl