Conferentie Bridge to the Future 2014
thema: 'Onschuld'

Oorlog en schuld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar hoe gaan onschuld en oorlog samen? In 1944 wordt de Slag om Arnhem uitgevochten tussen Engelse, Poolse en Duitse eenheden. In die dagen sneuvelen 1.800 geallieerde militairen en 1.700 Duitse soldaten. De gevechten vinden voornamelijk plaats in de huizen en tuinen van Arnhem en Oosterbeek. Ook 450 burgers vinden de dood. Aan het eind wordt de complete bevolking gedwongen de regio te verlaten. Zij had part noch deel aan de militaire acties, maar ondervond daarvan de vreselijke gevolgen. De onschuldige kinderen van toen zijn de getuigen van nu.

Programma, inleidingen, foto's, videobeelden

De Conferentie Bridge to the Future 2014 werd gehouden op vrijdagmiddag 19 september 2014 in de Eusebiuskerk, de plek die na(ast) de brug het meest aansprekende symbool van de Slag om Arnhem werd.
Herman Kaiser, burgemeester van Arnhem, opende de Conferentie. Inleiders waren napalmslachtoffer Phan Thi Kim Phúc, oprichtster van de Kim Phúc Foundation en UNESCO ambassadeur,  general rtd. Sir Michael David (Mike) Jackson, voormalig Chef van de Generale Staf van het Britse Leger, en kinderrechtenspecialist Prof. Mr Jaap Doek. Dominique Vleeshouwers verzorgde een presentatie van zijn project 'Kindsoldaten'.

Hieronder is aangegeven van welke toespraak c.q. inleiding een tekst beschikbaar is.
Van de toespraken en inleidingen zijn videobeelden en er is een fotoreportage ... van Ruben Hamelink.

De Conferentie Bridge to the Future 2014 werd mede mogelijk gemaakt door het vfonds.

Herinner Arnhem als "Never a Bridge too Far"

Er is een plantje "De witte Onschuld", een blauwe bloem met een wit hartje. Blauw de kleur van de vrede, wit van de onschuld. Samen ook de kleuren van Arnhem, aldus burgemeester Herman Kaiser bij de opening van de Conferentie over 'Onschuld'. Dappere mannen vochten tijdens de Slag om Arnhem aan de kant van de onschuld, tegen het kwade. Daarom hebben wij een band met hen. De Slag om Arnhem is uiteindelijk niet voor niets geweest. In de relatie tussen mensen is er nooit een brug te ver. Zolang wij aan die brug blijven bouwen, overwint de onschuld het kwaad. Tekst toespraak ...

Kim Phúc: van napalmslachtoffer tot vredesactiviste

Kim Phúc is in 1972 op de wereldberoemde foto vereeuwigd als klein meisje dat met haar broertjes en neefjes wegrent na een napalmaanslag in Vietnam. De napalmbommen hebben haar lichaam voor het leven getekend. Kim Phúc werd voor velen in de gehele wereld een indringend symbool voor het wrede lot dat een onschuldig kind kan treffen in oorlogstijd. De foto heeft het einde van de Vietnamoorlog bespoedigd en haar verdere leven beïnvloed.

Zie mijn schreeuw van angst en pijn nu als schreeuw om vrede

Het is een tragedie in onze geavanceerde wereld dat oorlog en haat voortduren en families en naties verwoesten. De mens heeft nog steeds niet geleerd vrede te maken. Ik was een onschuldig slachtoffer van de Vietnamoorlog. Het duurde vele jaren voordat ik de onschuld van mijn kindertijd terugvond. Nu reis ik de Wereld rond als Unesco ambassadeur voor de Vrede. Kijk nu anders naar de foto uit 1972 waarmee ik beroemd werd: probeer niet te zien dat het kleine meisje pijn en angst uitschreeuwt, maar probeer haar te zien als schreeuwend om vrede. (Videoimpressie van de presentatie van Kim Phúc; integrale tekst komt niet beschikbaar conform policy Kim Foundation.)

"Ik ga voor u geen 3e Wereldoorlog beginnen"

Aldus generaal Sir Michael David (Mike) Jackson tijdens de oorlog in Kosovo tegen de Amerikaanse generaal Clark die in Navo-verband boven hem stond. Jackson was commandant van de snelle Navo-interventiemacht aldaar en kreeg van Clark de opdracht de landingsbanen van het vliegveld van Pristina te blokkeren en een daar net aangekomen Russisch contingent te overmeesteren. Generaal Sir Mike Jackson (1944) is een van de 'most high-profile' generaals van het Britse leger sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij begon zijn militaire loopbaan bij het inlichtingencorps en eindigde als Chef van de Generale Staf, de hoogste positie in het Britse leger. In 2006 verliet hij het leger na 45 jaar dienst. Sindsdien becommentarieert hij nog altijd militaire zaken en geeft hij lezingen en adviezen.

Onschuld gaat snel en makkelijk verloren. Zolang de homo sapiens bestaat is geweld gebruikt om geschillen te regelen, aldus general Sir Mike Jackson. Hij liet op de Conferentie zijn licht schijnen over de aanhoudende spanningen en het wrede geweld in de wereld. Besef dat onze vrijheid en stabiliteit niet aan de boom groeien. Koester ze. Militairen en onschuld? Ze kunnen zich niet meer verschuilen achter bevelen, maar moeten ook hun eigen positie bepalen en zich tegenover regels en wetten kunnen verantwoorden. Foto: generaal Jackson met studenten Radboud Universtiteit tijdens Conferentie. (Link naar videoverslag inleiding volgt.)

Een wereld geschikt voor kinderen is een wereld zonder oorlog

Kinderrechtenspecialist Prof. Mr Jaap Doek was hoogleraar familie- en jeugdrecht aan de Vrije Universiteit en van 1999 tot 2007 lid van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind, waarvan hij van 2001 tot 2007 voorzitter was. Hij is nu nog gast-docent in Leiden. Professor Doek sprak op de conferentie over de gevolgen van oorlog en conflicten voor kinderen.

Kinderen die het slachtoffer zijn van oorlog verliezen niet alleen fundamentele rechten zoals het recht op een harmonieuze ontwikkeling, op onderwijs en gezondheidszorg, maar vaak ook hun onschuld. Kinderen zijn niet alleen slachtoffer omdat hun huizen en scholen zijn verwoest en ouders gedood, maar ook omdat ze actief betrokken kunnen worden bij gewapende conflicten. In 2002 hield de VN een bijzondere vergadering over de rechten van het kind. Dit leidde tot een actieplan voor A World fit for children. “A world fit for children is a world without war”, aldus professor Jaap Doek. Tekst inleiding ...

Kindsoldaten, een muzikale confrontatie

"Veel kinderen in deze wereld kunnen niet opgroeien in een veilige omgeving. Daarom wilde ik het onderwerp kindsoldaten tot uitdrukking laten komen in de muziek tijdens mijn afstudeerproductie. Met dit project wilde ik zorgen dat het publiek bewust wordt van hun eigen leven en dit vergelijkt met het leven van een kindsoldaat." Op de Conferentie bracht Dominique Vleeshouwers met Aly N’Diaye Rose een impressie van het project Kindsoldaat, waarmee hij in 2013 zijn conservatoriumdiploma haalde en waarvoor hij de Eindwerkprijs kreeg van de AHK.

Terug naar boven ...

Bridge to the Future?

Stichting War Requiem - Bridge to the Future stimuleert bewustwording op het gebied van oorlog, vrede en vrijheid door kunstzinnige initiatieven en gelegenheden voor gedachte-wisseling en meningsvorming.

Agenda

Wilt u onze activiteiten steunen? Maak dan een financiŽle bijdrage over op NL07 RABO 0312 9873 07 t.n.v. Stichting War Requiem (ANBI)

Nieuwsbrief

Wanneer u onderstaande gegevens invult zullen wij u op de hoogte houden van onze activiteiten:


Indien van toepassing:
Ja, ik wil de nieuwsbrief van Stichting War Requiem - Bridge to the Future ontvangen.

Afmelden?

Contact

e-mail: info@bttf.nl