Conferentie Bridge to the Future 2013
thema: 'Knagend Geweten'

De 8e Conferentie Bridge to the Future vond plaats op vrijdagmiddag 20 september 2013 in Koninklijke Burgers' Zoo te Arnhem. Het thema 'Knagend Geweten' volgde op het thema 'Compassie' dat op de 7e Conferentie centraal stond. Onze stichting onderschrijft de Charter for Compassion van Karen Armstrong met de boodschap van Confucius: “Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden”. Toetssteen voor knagend geweten.

Tekst inleidingen, foto's, videobeelden en nieuwsbrief met terugblik

Klik op de naam voor meer informatie over de inleider en klik op de titel van de inleiding voor de tekst, inclusief getoonde dia's.

Welkom, Dick van der Meer, voorzitter St. War Requiem - Bridge to the Future
Welkom en introductie op het programma

Opening met Alex van Hooff, directeur Koninklijke Burgers’ Zoo
100 jaar Koninklijke Burgers' Zoo en Future for Nature

Wouter van Dieren, lid Club van Rome en oprichter/directeur van IMSA Amsterdam
Kantelpunten, veranderingen van het systeem aarde

Jeroen van der Sluijs, universitair hoofddocent Nieuwe Risico's Universiteit Utrecht
Bijensterfte en Ecocide

Peggy Steiner, sopraan en Claar ter Horst, piano: De bijen bezongen

Sophie Lambrechtsen-ter Horst, bestuurslid St. War Requiem - Bridge to the Future
Introductie inleiding Dries van Agt

Dries van Agt, voormalig minister-president en voorzitter Stichting Rights Forum
Onheil in het Heilige Land

Kapitein Yvette Foliant, Militair jurist en voormalig gender adviseur ISAF
Erkenning voor de rol van Afghaanse vrouwen

Freek en Hella de Jonge: Ga zitten mijn vrienden 

Fotoreportage, videobeelden en nieuwsbrief met terugblik Conferentie

Het tij keren, de tijd dringt 

In haar voorlaatste Kerstboodschap riep toen nog koningin Beatrix op tot meer zorg voor de aarde, natuur en milieu. Haar bevlogen uitspraken riepen uiteenlopende reacties op, maar Wouter van Dieren diende de critici in de NRC van repliek. "Om het tij te keren dienen de betrokkenen te beseffen dat zij krachten oproepen die de beschaving en de economie vernietigen. ... Haat jegens natuur, milieu, cultuur en wetenschap, in naam van de volksgeest, loopt niet goed af."
Wouter van Dieren is lid van de Club van Rome en stond aan de wieg van de Nederlandse en internationale milieubeweging. Samen met collega's vestigde hij in een vroeg stadium de aandacht op de neergang van het milieu. Hij is oprichter en directeur van IMSA Amsterdam, een bureau voor onderzoek en advies op gebied van milieu, duurzaamheid en innovatie. Eind september organiseert hij de 4e editie van het Springtij Festival op Terschelling waar zo'n 350 mensen zich buigen over ongewilde grote veranderingen van het systeem Aarde.

"Onder de indruk van uw levenswerk, van Club van Rome tot Springtijfestival, willen we u vragen op onze conferentie hierover te berichten. ... Onze traagheid te luisteren naar een onheilsprofeet is duurzaam … onwil, ongeloof, onmacht, angst, ‘wat heet’ niet willen weten. Maar de tijd dringt en er is zeker Knagend Geweten." Aldus Sophie Lambrechtsen in haar uitnodiging aan Wouter van Dieren. 

Ecologische evenwicht pijler voor vrede en veiligheid

"Bijensterfte is een breed probleem dat om een brede aanpak vraagt", aldus Jeroen van der Sluijs. "Als de natuur goed in evenwicht is heb je geen plagen en geen landbouwgif nodig". Jeroen van der Sluijs is sinds tien jaar betrokken bij het onderwerp bijensterfte. Als universitair hoofddocent Nieuwe Risico's bij de Universiteit van Utrecht deed hij uitgebreid onderzoek en verzorgt hij veel publicaties en lezingen. De wetenschappelijke controverse over de effecten van insecticiden is hoog opgelopen. Jeroen van der Sluijs plaatst de bijensterfte en haar gevolgen in een breder kader, dat van de ecologische veiligheid. Hij pleit met anderen voor het strafbaar stellen van ecocide, het vernietigen van het ecosysteem van onze planeet. "Er zijn uit de hele wereld signalen dat de insectenrijkdom in hoog tempo verdwijnt als gevolg van het gebruik van pesticiden die lang in het milieu blijven. Als je alle veerkracht eruit weghaalt wordt de natuur, wordt het leven heel kwetsbaar."

"Wij zijn verheugd dat Jeroen van der Sluijs over dit dringende actuele en voor de planeet universele onderwerp wil komen spreken", aldus Sophie Lambrechtsen.

Eerbiedig mensenrechten, altijd en overal

Toen hij minister-president was en in de periode daarna heeft hij zich nauwelijks met de kwestie Israël/Palestina ingelaten, aldus Dries van Agt. Maar de langdurige bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël is hardvochtig en in strijd met internationaal recht. De heer Van Agt signaleert een gebrek aan politieke wil, ook in Nederland, om op te komen voor het internationaal recht, het beschermen van mensenrechten daaronder begrepen, in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Op zijn website geeft hij uiting aan zijn verontwaardiging en verweert hij zich tegen kwalijke bejegeningen. En uit hij zijn bewondering voor Palestijnen én Israëli's die zich inspannen voor een rechtvaardige vrede. Om een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige oplossing heeft de heer Van Agt in 2009 met geestverwanten de Stichting Rights Forum opgericht.

"Diep onder de indruk van uw gevecht – alsof geen leeftijd telt – willen we u vragen op onze conferentie hierover te berichten en ons knagend geweten te mobiliseren. Het Midden Oosten is sinds Abraham misschien het brandpunt van onze Westerse beschaving waar nu juist tegen alles in ook het dieptepunt zich manifesteert: onmacht tot samenleven, delen, respecteren, verzoenen of vergeven, alle Joods/Christelijke waarden worden met voeten getreden. Alleen al daarom zouden wij ons allen bij dit conflict betrokken moeten voelen en ons de betekenis van het Rights Forum ter harte nemen." Aldus Sophie Lambrechtsen in de uitnodiging aan de heer Van Agt.

Vrouwen, vrede en veiligheid

Al in oktober 2000 nam de Veiligheidsraad van de VN unaniem Resolutie 1325 aan, getiteld: Vrouwen 2000: Gender-gelijkheid, Ontwikkeling en Vrede voor de 21ste eeuw. Men was bezorgd over het toenemend aantal slachtoffers onder burgers in gewapende conflicten, vooral vrouwen en kinderen. Dat had weer gevolgen voor de mogelijkheden voor vrede en verzoening.
Vrouwen zijn niet alleen slachtoffer, zij spelen ook een belangrijke rol in het voorkomen en oplossen van conflicten en moeten daar in gelijke mate bij betrokken worden. Hoewel het Gender-beleid sindsdien hoog op de agenda staat bij tal van militaire en andere organisaties, is de praktijk vele malen weerbarstiger. Verschillen in ontwikkeling en tussen culturen spelen daarin een belangrijke rol.

Kapitein Yvette Foliant is jurist bij Defensie en keerde in mei terug uit Afghanistan. Zij was daar de Gender-adviseur van de noordelijke commandant van de ISAF-troepen (NAVO). Ze had veel contact met vrouwen bij de Afghaanse politie en het leger, ervoer het lot van vrouwen in gevangenissen en organiseerde een 'female shura' met Afghaanse vrouwelijke leiders en internationale partijen. Nu traint zij via het Civil-Military Co-operation Centre of Excellence anderen die worden uitgezonden. Op de Conferentie over 'Knagend Geweten' vertelt zij wat erbij komt kijken om de VN-resolutie 1325 in praktijk te brengen. 

De bijen bezongen

Na de inleiding van Jeroen van der Sluijs over bijensterfte en ecocide zong de Duitse sopraan Peggy Steiner, op de piano begeleid door Claar ter Horst, liederen ter verdieping, onder meer op een gedicht van William Blake met de regel The busy bee has no time for sorrow. Peggy en Claar kennen elkaar van de masterclass van Dietrich Fischer-Dieskau en wonen en werken beiden in Berlijn. waar zij een bijenlied-programma brengen voor 'Berlin Summt'.

Ga zitten mijn vrienden

Cabaretier Freek de Jonge schroomt niet om ons geweten zowel binnen als buiten zijn optredens te confronteren met maatschappelijke en politieke kwesties. Hella de Jonge groeide op in een gezin waar de trauma's van de oorlog een diep stempel op drukten. Zij beschreef haar levensverhaal openhartig in twee boeken. Het boek 'Spring' stond centraal in een intieme literaire voorstelling van Hella samen met Freek.

"..de moord op de moslims in Srebrenica
had zijn eer en geweten gespleten
het besef er niets aan te hebben gedaan
maakte dat hij niet kon vergeten .."

Uit: "Ga zitten mijn vrienden", CD Zonde, Freek de Jonge, 2013

Terug naar boven ...

Bridge to the Future?

Stichting War Requiem - Bridge to the Future stimuleert bewustwording op het gebied van oorlog, vrede en vrijheid door kunstzinnige initiatieven en gelegenheden voor gedachte-wisseling en meningsvorming.

Agenda

Wilt u onze activiteiten steunen? Maak dan een financiŽle bijdrage over op NL07 RABO 0312 9873 07 t.n.v. Stichting War Requiem (ANBI)

Nieuwsbrief

Wanneer u onderstaande gegevens invult zullen wij u op de hoogte houden van onze activiteiten:


Indien van toepassing:
Ja, ik wil de nieuwsbrief van Stichting War Requiem - Bridge to the Future ontvangen.

Afmelden?

Contact

e-mail: info@bttf.nl