Conferentie Bridge to the Future 2009
thema: 'Einde aan Straffeloosheid'

De 4e conferentie Bridge to the Future, met als thema Einde aan Straffeloosheid vond plaats op vrijdagmiddag 18 september 2009 in het Huis der Provincie te Arnhem. Er waren ca. 160 deelnemers.

Centraal stond de inleiding van de heer Sang-Hyun Song, president van het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat gericht is op de vervolging van verdachten van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. De conferentie werd geopend door de Gelderse Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje. Shura Lipovsky zong, begeleid door de uit Bosnie afkomstige Merima Kljuco, waarbij Laura Hassler, directeur van Musicians without Borders, vertelde over het werk van deze stichting door te musiceren met door oorlogsgeweld getraumatiseerde jongeren in conflictgebieden. Na de pauze volgde een panelgesprek waaraan werd deelgenomen door de President van de Hoge Raad, Mr. Geert Corstens, Generaal-majoor Ton van Loon, voormalig commandant de ISAF-troepen in Zuid-Afganistan, Annick van Lookeren Campagne, beleidsadviseur Oxfam Novib en Eduard Nazarski, directeur Amnesty International Nederland. Het panelgesprek werd geleid door Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire hulpverlening en wederopbouw aan de Universiteit in Wageningen.

Hieronder vindt u een toelichting op het thema, het programma en de teksten van de inleidingen e.d. Zie ook de Fotogalerij

Thema Einde aan Straffeloosheid

 "Uit straffeloosheid die rest groeit nieuw geweld. .....", zo schreef  Marcia Luyten in de NRC naar aanleiding van het Rwanda-tribunaal dat tot nu toe maar één partij in het conflict heeft berecht. "De slachtoffers van gisteren zijn de daders van morgen." In het Joegoslavietribunaal worden wel alle betrokken partijen berecht. Het tegengaan van overwinnaarsrecht is een fundamenteel principe voor tribunalen, zoals voor het Internationaal Strafhof. Hoe bereiken we een wereld waarin er gerechtigheid is voor ieder die dat verdient? Voelen we ons daar allen verantwoordelijk voor? (foto Reuters) 

 Betere wereld?

De Conferentie werd geopend door Clemens Cornielje, Commissaris van de Koninging in Gelderland. Hij heette de sprekers en de deelnemers welkom en vroeg zich af of we er na de Slag om Arnhem wel voldoende in waren geslaagd om een betere wereld te scheppen. Naar aanleiding van het thema van de conferentie verwees hij naar Hugo de Groot die al vond dat de waardigheid en de eer van slachtoffers verlangen dat geen misdaad ongestraft blijft. Hij vond het dan ook een hele eer dat de president van het Internationaal Strafhof speciaal naar Arnhem was gekomen om deze conferentie toe te spreken. tekst toespraak ...

Not in vain

Sophie Lambrechtsen, voorzitter van de Stichting War Requiem - Bridge to the Future bedankte de heer Cornielje voor de gastvrijheid in het Huis der Provincie, een bijzondere plaats met uitzicht op dé brug. Zij verwelkomde de inleider en panelleden, niet alleen voor hun komst, maar ook voor hun continue inzet om het verschl te maken voor mensen die lijden van onrecht, onschuldige burgers zowel als hulpverleners en militairen. Het is Not in Vain, zoals Winston Churchill vlak na de Slag om Arnhem sprak. 
tekst toespraak ... 

The bridge to peace rests on pillars of justice

Met dit motto als titel hield Sang-Hyun Song, president van het Internationaal Strafhof, een inleiding over het ontstaan en de rol van het Strafhof, dat zich richt op ernstige misdaden door individuen begaan. Het Strafhof roept politieke aanvallen op, maar het leidt ook tot ander gedrag door de dreiging van vervolging, soms zelfs tot het afzien van wreedheden. "Als ook maar één krijgsheer hierom besluit kindsoldaten te laten gaan dan mag het Hof een succes worden geacht." 
tekst toespraak ... 

Musicians without Borders

Shura Lipovski (zang) en Merima Kljuco (accordeon) gaven vervolgens een muzikale interpretatie van het thema. Met liederen over moeders zonder zonen, huizen zonder muren en andere indringende oorlogsthema's. Laura Hassler, directeur van Musicians without Borders, vertelde over het heilzame werk van Shura, Merima en andere musici met getraumatiseerde kinderen in conflictgebieden.

Panelgesprek

Na een pauze volgde een panelgesprek waaraan werd deelgenomen door de President van de Hoge Raad, Mr. Geert Corstens, Generaal-majoor Ton van Loon, voormalig commandant de ISAF-troepen in Zuid-Afganistan, Annick van Lookeren Campagne, beleidsadviseur Oxfam Novib en Eduard Nazarski, directeur Amnesty International Nederland. Het panelgesprek werd geleid door Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire hulpverlening en wederopbouw aan de Universiteit in Wageningen.
Van Lookeren Campagne wees erop dat humanitaire organisaties soms het land uit moeten als gevolg van vervolging door het Internationaal Strafhof. "De bevolking betaalt dan wel een hoge prijs." Van Loon pleitte voor het samen optrekken van militairen en humanitaire organisaties. "Militairen zijn geen tovermiddel, maar Internationale Strafhoven ook niet", concludeerde Thea Hilhorst halverwege de discussie. De panelleden waren niettemin blij met de tot standkoming van het Internationaal Strafhof en met wat er tot nu toe is gebeurd.
tekst statement mr. Corstens en verslag panelgesprek ...

achtergondinformatie inleider, panel en musici .....

Informatiestands

Tijdens de Conferentie waren stands met documentatie en informatie aanwezig van: 

 

 

 

 

 

Bridge to the Future?

Stichting War Requiem - Bridge to the Future stimuleert bewustwording op het gebied van oorlog, vrede en vrijheid door kunstzinnige initiatieven en gelegenheden voor gedachte-wisseling en meningsvorming.

Agenda

Wilt u onze activiteiten steunen? Maak dan een financiŽle bijdrage over op NL07 RABO 0312 9873 07 t.n.v. Stichting War Requiem (ANBI)

Nieuwsbrief

Wanneer u onderstaande gegevens invult zullen wij u op de hoogte houden van onze activiteiten:


Indien van toepassing:
Ja, ik wil de nieuwsbrief van Stichting War Requiem - Bridge to the Future ontvangen.

Afmelden?

Contact

e-mail: info@bttf.nl